Menu Sluiten

Op deze website

Zen & Boeddhisme

In de rubriek Zen & Boeddhisme worden verschillende boeddhistische scholen, tradities en auteurs kritisch onderzocht, van het oorspronkelijke boeddhisme van Gautama, ‘de Boeddha’, tot en met het latere mahayanaboeddhisme. Behalve aan Zen wordt verhoudingsgewijs veel aandacht besteed aan het minder bekende Reine Land boeddhisme.
Blogberichten | Andere publicaties

Leven met sarcoïdose

De rubriek Leven met sarcoïdose is gewijd aan deze zeldzame ziekte, waaraan de auteur al sinds 1990 lijdt. Bij deze grillige en onvoorspelbare aandoening, ook bekend als de ziekte van Besnier Boeck, kunnen spontaan ontstekingsreacties in verschillende organen en weefsels van het lichaam ontstaan. De beschadiging van het lichaam kan ook bijkomende, invaliderende klachten en aanvullende ziekteprocessen uitlokken.
Blogberichten | Andere publicaties

Persgeschiedenis

Binnen de rubriek Persgeschiedenis ligt het accent op de ontwikkeling van de protestants-christelijke pers in Nederland in de negentiende eeuw. De aandacht gaat in het bijzonder uit naar de geschiedenis van het antirevolutionaire dagblad De Standaard, waarover de auteur in 2018 het boek De mannen achter De Standaard heeft uitgebracht. Deze website bevat links om om het boek te downloaden als pdf- of epub-bestand. In deze rubriek zijn ook publicaties van de auteur opgenomen over andere onderwerpen uit de geschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw. De rubriek bevat geen blogberichten.
Blogberichten | Andere publicaties

Voorlichting & Communicatie

De rubriek Voorlichting & Communicatie biedt een kijkje in de keuken van het communicatievak. De informatie is gebaseerd op de werkervaring van de auteur als voorlichter bij het ministerie van Financiën, hoofd persvoorlichting bij ABN Amro en directeur corporate communicatie bij Philips. De auteur laat zien welke communicatievraagstukken zich kunnen voordoen, zowel binnen organisaties zelf als in het verkeer tussen organisaties en externe belanghebbenden. In deze rubriek verschijnen geen nieuwe publicaties meer.
Blogberichten | Andere publicaties