Menu Sluiten

Goede voornemens: alle dagen Jukai

Toevlucht nemen en de Kai (voorschriften) ontvangen, dat is binnen het zenboeddhisme de kern van de eeuwenoude Jukai ceremonie

Hier de intenties en geloften uitgesproken bij de ceremonie op 30 december 2013 in het Kanzeon Zen Centrum Amsterdam.

jukai05a“De Jukai ceremonie is bestemd voor leerlingen die officieel zenboeddhist willen worden. Tijdens de Jukai ceremonie spreekt de student de intentie uit zich aan een aantal geloften te willen houden en krijgt hij of zij een boeddhistische naam. Vanaf dat moment draagt de student tijdens de meditaties een zelfgemaakt ‘zenslabbetje’: de rakusu. De jukai ceremonie wordt twee keer per jaar gedaan ten overstaan van de sangha, familie en vrienden.” (bron: website Zencentrum Amsterdam)

Intenties en geloften

Eén met de Boeddha, alomtegenwoordig
Eén met de Dharma, alomtegenwoordig
Eén met de Sangha, alomtegenwoordig
Eén met onze oorspronkelijke leraar Shakyamuni Boeddha
Eén met de Grote compassievolle Avalokitesvara Bodhisattva

Eén met Koso Joyo Daishi (Dogen Zenji)
Eén met Taiso Josai Daishi (Keizan Zenji)
Eén met de Grote Opeenvolgende Lijn van Leraren

Vers van Berouw

Al het kwade Karma, van oudsher door mij begaan,
Vanwege zijn beginloze begeerte, haat en onwetendheid,
Geboren uit mijn lichaam, mond en gedachten,
Nu toon ik voor dit alles mijn berouw.

De Drie Juwelen

Ik geef mijn leven aan de Boeddha
Ik geef mijn leven aan de Dharma
Ik geef mijn leven aan de Sangha

Eén met de Boeddha, onvergelijkelijk geëerd
Eén met de Dharma, geëerd om haar zuiverheid
Eén met de Sangha, geëerd om haar harmonie

Ik bén de Boeddha
Ik bén de Dharma
Ik bén de Sangha

De Drie Zuivere Voorschriften

Ik beloof het kwade te vermijden
Ik beloof het goede te doen
Ik beloof alle levende wezens te bevrijden

De Tien Grote Voorschriften

  1. Ik beloof alle leven te waarderen, te beschermen en te ondersteunen.
  2. Ik beloof het eigendom van anderen te respecteren.
  3. Ik beloof ethisch te zijn en niet begerig.
  4. Ik beloof waarheidslievend te zijn en oprecht.
  5. Ik beloof bewust en aandachtig te zijn en niet onwetend.
  6. Ik beloof geen kwaad te spreken van anderen.
  7. Ik beloof mijzelf niet te verheffen en anderen niet te vernederen.
  8. Ik beloof genereus te zijn en niet gierig of inhalig, vooral met betrekking tot de Dharma.
  9. Ik beloof gelukkig te zijn en toegewijd, met compassie voor alle wezens.
  10. Ik beloof met respect te spreken over de Boeddha, de Dharma en de Sangha.

Vers van de Kesa

Wijds is het kleed van bevrijding
Een vormloos veld van mededogen
Ik draag de leer van de Boeddha
Alle levende wezens bevrijdend

De Vier Geloften

Hoe talloos de levende wezens ook zijn
Ik beloof ze allen te bevrijden
Hoe peilloos de oorzaak van lijden ook is
Ik beloof haar geheel te verwijderen
Hoe talloos de dharma’s ook zijn
Ik beloof ze alle te verstaan
Hoe eindeloos de boeddhaweg ook is
Ik beloof hem ten einde te gaan.

Reageren