Jules Prast

www.julesprast.nl

Mahayana

Avatamsaka Sutra

Het ontwaken van geloof in Mahayana

Diamond Sutra

Hart Sutra

Lotus Sutra

Mahaparinirvana Sutra

Vimalakirti Sutra

Orthodox Chinese Buddhism by Sheng-yen

Original Enlightenment by Jacqueline Stone

De vele gezichten van compassie door André van der Braak

The Scripture of the Golden Eternity by Jack Kerouac

%d bloggers liken dit: