Menu Sluiten

Historische publicaties

Publicaties over De Standaard:

De Standaard: dagblad in dienst van antirevolutionair opinieleiderschap. In: Transparant, uitgave van de Vereniging van Christen-Historici, mei 2019, jaargang 30, nr. 2, pp. 12-15 – klik hier

Inleiding bij inventaris van archief De Standaard en De Heraut. Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme, Vrije Universiteit Amsterdam, januari 2019 – klik hier

Bliksemstralen uit Jeruzalem: Abraham Kuyper en de mannen achter De Standaard. In: Documentatieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800, nummer 31, december 1989 – klik hier

De mannen achter De Standaard bleven onderbelicht. In: VU Magazine, september 1985 – klik hier

Andere onderwerpen uit de geschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw:

Een dominee die nooit voorbijgaat. De veranderende opvattingen over Abraham Kuyper. In: NRC Handelsblad, 31 oktober 1987 – klik hier

De Nieuwe Nederlander, pleitbezorger van de ‘doorbraak’. In: VU Magazine, april 1986 – klik hier

Achter iedere zero staat altijd een Nero. De verdrongen filosofie van Theodor Lessing. In: NRC Handelsblad, 29 augustus 1987 – klik hier